Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020

Bài 5: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
1. Quy tắc đặt tên trong Java

Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
 1. Tạo Project mới Để lập trình với ngôn ngữ Java, chúng ta cần làm quen với khái niệm Project. Project là một thư mục có chứa các file code liên quan hoặc chạy độc lập với nhau mà khi thực thi, sẽ cho đầu ra là kết quả mong muốn của lập trình viên. Bước 1: Chọn File > New Chọn Java và click vào Next

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
1. Giới thiệu Intellij IDEA

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
  1. Download JDK

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
 1. Giới thiệu ngôn ngữ Java