Tổng quan về HTML

 HTML là gì ?

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

Hypertext là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hypertext.

Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

Lúc đầu, HTML được phát triển với mục đích để xác định cấu trúc của các tài liệu như các tiêu đề, các đoạn văn, các danh sách… và tạo sự thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Bây giờ, HTML đã được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang Web với sự giúp đỡ của các tag khác nhau có trong ngôn ngữ HTML.

Ví dụ một tài liệu HTML cơ bản

Dưới đây là một ví dụ về một trong các mẫu đơn giản nhất của tài liệu HTML.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Try it có trên góc trên bên phải của hộp code để kiểm tra kết quả của code HTML này, hoặc bạn lưu nó vào trong file HTML (test.htm), sử dụng bộ biên soạn văn bản mà bạn thích. Cuối cùng, bạn sử dụng một trình duyệt Web chẳng hạn như Internet Explore, Google Chrome, hoặc Firefox… để mở nó. Nó sẽ hiển thị kết quả sau:


Các thẻ trong HTML - Tag trong HTML

Như đã trình bày ở trên, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (tag) và sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng nội dung. Những thẻ này được chứa trong hai dấu ngoặc đơn <tên thẻ>. Trừ một vài thẻ, hầu hết các thẻ đều có các thẻ đóng tương ứng với nó. Ví dụ, thẻ <html> có thẻ đóng tương ứng là </html> và thẻ <body> có thẻ đóng tương ứng là </body> ...

Ví dụ trên về tài liệu HTML đã sử dụng các thẻ sau đây:

Để học HTML, bạn sẽ cần phải học các thẻ khác nhau và hiểu cách chúng vận hành trong khi định dạng tài liệu thuần văn bản. Học HTML là đơn giản khi người sử dụng học được cách sử dụng của các thẻ khác nhau để định dạng văn bản hoặc hình ảnh để tạo các trang Web đẹp.

World Wide Web Consortium (W3C) đề nghị sử dụng các thẻ chữ thường bắt đầu từ HTML 4.

Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML đặc trưng có cấu trúc cơ bản sau:


Chúng ta sẽ học về các thẻ <head> và thẻ <body> trong các chương tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ khai báo trong HTML.

Thẻ khai báo <!DOCTYPE>

Thẻ khai báo <!DOCTYPE> được sử dụng để các trình duyệt Web biết được phiên bản HTML mà bạn sử dụng. Phiên bản hiện tại của HTML là 5 và sử dụng thẻ khai báo sau:

Phụ thuộc vào phiên bản của HTML mà có rất nhiều loại thẻ được sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các thẻ <!DOCTYPE...> này song song với các thẻ HTML khác.

Nguồn VietJeck

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này